Bloggarkiv

KLIMATALARMISMEN VEDERLÄGGES

Gästbloggare, Mats Persson Sollentuna 2017-01-27 Öppet brev Till:                      Klimatkännaren, författaren Ola Wong                                                                                               Svenska Dagbladet Från:                   Ingenjören Mats Persson Politiskt obunden, påläst om klimatet Ang. artikeln: Dags att återupprätta klimatexperterna? I SvD 2017-01-27 Hej Ola! Jag läste din artikel i

Publicerat i Uncategorized

Art-och habitatdirektivet oförenligt med Århuskonventionen

  Art och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen,  ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i Art-och habitatdirektivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte

Publicerat i Uncategorized

Vid vägs ände eller marschen mot det feodala samhället!

  Sedan EU-inträdet har befolkningens självbestämmande urholkats i en allt snabbare takt! Rättigheter till kustfiske inskränks för varje år; fridlysta sälar ökar i en explosionsartad takt; numera kan de olika sälarterna räknas till 100.000 tals utan rätt till jakt förutom

Publicerat i Uncategorized

Högsta Förvaltningsdomstolens utslag borde överklagas till EU-domstolen!

Jag har just läst två intressanta debattartiklar i Svensk Jakt angående kaoset i den svenska vargförvaltningen. Den ena av Karl-Erik Nyberg och den andra av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom. Där nämns EU-domstolens mål mot Finland 2007. Finland blev där fälld på

Publicerat i Uncategorized

Dags bryta ut rovdjursförvaltningen från Direktivet!

Europaparlamentet har nyligen, otroligt nog, röstat nej till en modernisering av Art- och habitatdirektivet. Direktivet härstammar från Bernkonventionens Fågeldirektiv 1979 och antogs efter smärre justeringar som EU:s Art- och habitatdirektiv (AoH) 1992. Det har sedan dess varit ett dött statiskt

Publicerat i Uncategorized

HAR SVERIGE FÖR FÅ VARGAR SVEN ERIK BUCHT

  Sverige blev som bekant föremål för EU-kommissionens ilska när rätten att överklaga vargjakt till domstol försvann i och med att den nya Rovdjurspropositionen antogs i december 2013. Efter regeringsskiftet i September 2014 började andra tongångar höras från berörda departement.

Publicerat i Uncategorized

FITNESS CHECK, BLEV RESULTATLÖST!

    EU:s översyn av Art- och Habitatdirektivet,, FITNESS CHECK, blev resultatlöst EU-kommissionens rapport ”FITNESS CHECK” som är en översyn av Art-och Habitatdirektivet och Fågeldirektivet kommer våren 2016, men den preliminära versionen finns redan ute. Alla 28 medlemsländer har givits

Publicerat i Uncategorized