Art-och habitatdirektivet oförenligt med Århuskonventionen

 

Art och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen,  ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005.

Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i Art-och habitatdirektivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte vad bl.a . Sverige skrev under vid EU-inträdet 1995.

I Direktivets inledning står följande:

Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet.

Sedan går vi in i Artiklarna;

Vi kan t.ex. ta Artikel 1 och Artikel 2 i Art-och habitatdirektivet där Direktivets intentioner åtskilliga gånger satts ur spel genom att använda Århuskonventionen. I bl.a. Artikel 2 punkt 2 och 3 har detta skett vid ett flertal tillfällen. Genom att åberopa Århuskonventionens rätt till överklaganden kan en liten minoritet helt köra över andemeningen med Art-och habitatdirektivet.

I Artikel 2 punkt 3 lyder skrivelsen : Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.

När man vid olika tillfällen med stöd av denna Artikel och punkt ansöker om t.ex. skyddsjakt genom paragraf 16.1 i Art-och habitatdirektivet, för att få sina Unionsrättsliga rättigheter tillgodosedda, överklagas detta oftast, med framgång, med stöd av just Århuskonventionen!

Att dessa grundläggande Artiklar i Art-och habitatdirektivet kan övertrumfas genom Århuskonventionen kan inte vara förenligt med EU:s lagstiftning. Detta måste genast lyftas upp till EU-rätten för granskning!

Art-och habitatdirektivet, som kan ses som en del av EU:s konstitution, är skapat för att säkerställa rättigheterna och balansen människa/natur i Unionen för både EU:s medborgare och natur; inte bara naturen! I dagsläget har Art-och habitatdirektivet och Århuskonventionen blivit en spelplan för rättshaverister, läs miljöorganisationer, som genom sitt agerande försöker förhindra all mänsklig verksamhet i naturen; men så var inte grundtanken när Direktivet skrevs och ratificerades!

Om inte Direktivet kan garantera vad som ursprungligen var tanken måste det brytas upp eller att Århuskonventionen upphävs!

Gunnar Jakobnsson.

 

Annonser

65- årig jägare och pensionär som söker hitta något vettigt svar på den rovdjurscirkus som råder i Sverige från beslutsfattare till miljöaktivister.

Publicerat i Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: