Monthly Archives: juni 2016

Art-och habitatdirektivet oförenligt med Århuskonventionen

  Art och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen,  ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i Art-och habitatdirektivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte

Publicerat i Uncategorized