Högsta Förvaltningsdomstolens utslag borde överklagas till EU-domstolen!

Jag har just läst två intressanta debattartiklar i Svensk Jakt angående kaoset i den svenska vargförvaltningen. Den ena av Karl-Erik Nyberg och den andra av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom.

Där nämns EU-domstolens mål mot Finland 2007. Finland blev där fälld på ett antal punkter men frikänd på den viktigast!

 Kommissionen ./. Finland – Mål C-342/05

Målet gällde den finländska jakten på varg utanför renskötselområdet. EU-domstolen kom i sitt avgörande av den 14 juni 2007 fram till att det inte stred mot art- och habitatdirektivets artikel 16 att tillåta viss jakt trots att arten inte hade uppnått gynnsam bevarandestatus.

 Kommissionen hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Finland hade brutit mot art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på varg i strid med artikel 16.1. Kommissionen påpekade att den finska vargstammen inte kunde anses ha gynnsam bevarandestatus, att andra lösningar än jakt var möjliga och att jaktlicenser utfärdades i Finland utan att det fanns ett samband med de individer som orsakade allvarlig skada.

 Detta domstolsutslag torde nog inverka på de finska domstolarnas sätt att döma i överklagandemål därefter. Därför är det inte konstigt att finnarna fått klartecken att jaga varg i år.

Men EU-rätten skriver vidare:

Även om de tillämpliga nationella bestämmelserna uppfyller EU-rättens krav kan ett fördragsbrott föreligga om förvaltningspraxis av tillräckligt varaktig och allmän karaktär strider mot gemenskapsrätten.

Och då kan vi få problem!

För Sveriges del har ju miljöorganisationerna med Förvaltningsrätterna och Högsta förvaltningsdomstolens hjälp sett till att EU-rätten inte fått chansen att bedöma vår vargförvaltning utan gått händelserna i förväg. Högsta förvaltningsdomstolens utslag från december 2015 borde därför kunna överklagas till EU-domstolen med hänvisning till domen mot Finland 2007.

 

Gunnar Jakobsson

Annonser

65- årig jägare och pensionär som söker hitta något vettigt svar på den rovdjurscirkus som råder i Sverige från beslutsfattare till miljöaktivister.

Publicerat i Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: