Monthly Archives: februari 2016

Högsta Förvaltningsdomstolens utslag borde överklagas till EU-domstolen!

Jag har just läst två intressanta debattartiklar i Svensk Jakt angående kaoset i den svenska vargförvaltningen. Den ena av Karl-Erik Nyberg och den andra av Jägareförbundets Torbjörn Lövbom. Där nämns EU-domstolens mål mot Finland 2007. Finland blev där fälld på

Publicerat i Uncategorized

Dags bryta ut rovdjursförvaltningen från Direktivet!

Europaparlamentet har nyligen, otroligt nog, röstat nej till en modernisering av Art- och habitatdirektivet. Direktivet härstammar från Bernkonventionens Fågeldirektiv 1979 och antogs efter smärre justeringar som EU:s Art- och habitatdirektiv (AoH) 1992. Det har sedan dess varit ett dött statiskt

Publicerat i Uncategorized

HAR SVERIGE FÖR FÅ VARGAR SVEN ERIK BUCHT

  Sverige blev som bekant föremål för EU-kommissionens ilska när rätten att överklaga vargjakt till domstol försvann i och med att den nya Rovdjurspropositionen antogs i december 2013. Efter regeringsskiftet i September 2014 började andra tongångar höras från berörda departement.

Publicerat i Uncategorized