FITNESS CHECK, BLEV RESULTATLÖST!

DSC00036

 

 

EU:s översyn av Art- och Habitatdirektivet,, FITNESS CHECK, blev resultatlöst

EU-kommissionens rapport ”FITNESS CHECK” som är en översyn av Art-och Habitatdirektivet och Fågeldirektivet kommer våren 2016, men den preliminära versionen finns redan ute. Alla 28 medlemsländer har givits möjlighet att medverka via frågeformulär!

 

En av EU-kommissionen godkänd expertpanel har sedan kommit till slutsatsen att ingen förrändring av de två direktiven behöver göras! Många EU-medborgare närde en förhoppning att Art-och Habitatdirektivet (AoH) skulle moderniseras och anpassas till dagens läge som är något helt annat än när det skrevs 1992.

 

AoH är snart 25 år gammal, men i realiteten är det mycket äldre då det till större delen är ett plagiat av Bernkonventionen från 1979 och all skyddsstatus och rödlistning därifrån gäller ännu idag i AoH.

 

AoH och Bernkonventionen är en statisk konstruktion som till synes är omöjlig att ändra på oavsett vad som hänt i vår natur under de sista trettiofem åren. Arter som rödlistades 1979 är fortfarande rödlistade oavsett hur dess population utvecklats.

 

Bra exempel på detta är de rödlistade arterna varg och säl för att nämna några. Gråsäl har från att ha varit ca. 5000 – 7000 djur vid mitten av 70-talet ökat stort. Enligt Naturvårdsverket finns idag ca. 30.000 gråsälar vid våra kuster vilket medfört stor skada för fiskerinäringen. Endast marginell skyddsjakt, omgärdad av allehanda förbehåll har varit tillåten, vilket starkt försvårat jakten. 2015 medgavs dock en skyddsjakt på ”hela” 350 djur, ungefär 1% av populationen, vilket måste ses som en droppe i havet!

 

Vad beträffar varg var den mer eller mindre utrotad i Sverige tills den plötsligt dök upp i nordvästra Värmland i slutet av 70-talet. Sedan dess har vargpopulationen växt okontrollerat med undantag för några marginella licensjakter 2010, 2011 och 2015 där allt som allt 90 vargar sköts. Skadorna på vilt och tamdjur har skjutit i höjden; älgstammen har på många håll slagits i spillror, jakthundar dödas, förtvivlade fårfarmare lägger ner verksamheten och vår gamla tradition med fäbodverksamhet går snart i graven! Våren 2015 kunde ca. 50 föryngringar konstateras enl. SLU. Med ett medeltal på fyra i varje kull hamnar vi på 200 valpar. Hur många vuxna vargar som finns i Sverige kan diskuteras men från myndighetshåll talas det om ca. 400 – 500 individer. Vissa källor menar att antalet är det dubbla.

 

Utifrån detta kan vi konstatera att varken säl eller varg är utrotningshotade idag och borde därigenom inte vara rödlistade i EU:s AoH. Men genom att AoH är en statisk konstruktion finns inga möjligheter att ändra detta läge. Det märkliga är att den nyligen gjorda översynen blundar för detta. Till och med FACE, de europeiska jägareförbundens centralorganisation, har godkänt detta!

 

Rödlistade arter återfinns i Bilaga 4 i AoH och detta medför att en långsiktig förvaltning i praktiken inte är möjlig. Senaste tidens turer runt vargjakten bekräftar detta med all önskvärd tydlighet.

 

Våra politiker har ingen möjlighet att på nationell nivå stifta de lagar som ger oss rätt att licensjaga och förvalta rödlistade djur. Det har våra förvaltningsrätter visat.

 

För att kunna förvalta både varg och säl, djur som för länge sedan vuxit sig ur rollen som rödlistade, måste de nedklassas från Bilaga 4/rödlistad till Bilaga 5/jaktbar i AoH.

 

I Bilaga 5 kan djuren förvaltas inom ramen för de nationella lagarna och jakten kan inte överklagas!

 

EU:s expertgrupp medger att både brukargrupper och politiker i enskilda länder krävt att omklassning av olika arters skyddsstatus måste kunna göras när populationsstorlekar hos olika arter kraftigt ökat, men att de stora miljöorganisationerna motsatt sig detta!

 

Trots översynen och förhoppningen om en modernisering av Art- och Habitatdirektivet som man nu gjort under 2015, kan man fortfarande inte nedklassa en art som bevisligen uppnått en populationsstorlek som vida överstiger kriterierna för att klassas som rödlistad.

 

För att få till stånd en varaktig och långsiktig förvaltning av bl.a varg, måste våra folkvalda därför driva frågan om rätten till nedklassning, och detta kan endast ske i Bryssel.

 

Gunnar Jakobsson

 

Annonser

65- årig jägare och pensionär som söker hitta något vettigt svar på den rovdjurscirkus som råder i Sverige från beslutsfattare till miljöaktivister.

Publicerat i Uncategorized
One comment on “FITNESS CHECK, BLEV RESULTATLÖST!
 1. Kenneth Erikson skriver:

  Det är verkligen beklämmande att våra politiker inte förmår vara uppdaterade när de utövar sin maktutövning, det är helt nödvändigt om de önskar visa ansvar.

  Men, ser vi på samhället i övrigt verkar det vara just detta att, ta tag i frågan och visa handlingskraft, har blivit rutin och praxis. Regeringen är så byxis för att bara ”göra något” får dem att avstå för att i stället vänta. Denna väntan har vi nu sett slutar med lappkast så man undrar verkligen varför de visar denna feghet.

  Det är helt enkelt uselt men så dalar också opinionssiffrorna för denna regering.

  Miljörörelsen däremot triumferar och verkar sitta ohotad. Lösningen är nog därför att ifrågasätta miljörörelsen i grunden, de är inte vetenskapligt rumsrena utan har en egen agenda som går på tvärs med såväl nationernas egenintressen som hela EU:s.

  Det bör de ta till sig och agera därefter.

  Vi bör också på allvar lyfta frågan om EU. Ska vi låta EU styra allt? Var det inte först och främst en fråga om att förhindra krig inom Europa och att underlätta för industri och handel?

  Bra att du visar hur landet ligger Gunnar, det undermåliga måste ändras till det bättre och det ansvaret har våra politiker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: