ÖPPET BREV TILL VÅRA POLITIKER OM LÄGET I VARGFÖRVALTNINGEN

varg_i_hagnÖPPET BREV TILL VÅRA POLITIKER OM LÄGET I VARGFÖRVALTNINGEN

I dagsläget är det lite lugnare i vargdebatten. Licensjakten på 44 djur är lagd till handlingarna och glädjande är att politiker mer och mer börjar höras i debatten. Man talar nu om en riktad selektiv jakt på varg. Detta låter ju bra, men i sanningens namn ska sägas att Högsta Förvaltningsdomstolen ännu inte har sagt sitt.

Om man nu lusläser Art-och Habitatdirektivet och alla de förklaringar och domar som rör jakt på strikt skyddad art genom dispenser eller undantag i Artikel 16.1, förstår man att läget långt ifrån är klart.

Att ett land vid enstaka tillfälle kan få rätt att licensjaga strikt skyddad varg i Bilaga 4 genom dispenser i Artikel 16.1 när alla kriterier är uppfyllda är inget konstigt, detta stöds av Art- och Habitatdirektivet så långt. Men att som många nu tycks tro att vi per automatik kan åberopa dessa dispenser år efter år är inte förenligt med Art-och Habitatdirektivet. Där kommer bevarandesidan att hitta vägar att hindra vargjakten.

Men nu till en annan sida av samma problem!

Kommissionen har vad jag förstår ännu inte kommenterat den svenska vargjakten. Kommissionen har men hjälp av sin expertpanel och rådgivare i rovdjursfrågor, LCIE, (Large Carnivore initiative for Europe) (En samanslutning av biologer och forskare med målet att återintroducera de stora rovdjuren i Europa) under de senaste året givit ut sin önskevision av rovdjurspoulationen i Europa.

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf

Läsningen av detta dokument är skrämmande för alla som berörs av rovdjuren  i sin vardag.

Målet är eller har varit att fylla Europa med de stora rovdjuren och då i synnerhet varg. Detta mål är på många håll redan uppnått men protesterna blir allt större och högljudda. Politiker i de mest drabbade länderna börjar agera. Därför har LCIE på senare tid börjat ändra sin strategi, trots Art- och Habitatdirektivets stränga skrivning, och menar nu att viss jakt kan godtas men fortfarande inom ramen för vargen strikt skyddad i Bilaga 4 i Art-och Habitatdirektivet. Med detta hoppas man kunna ta udden av de mest högljudda protesterna i medlemsländerna.

Detta senario är det sämsta tänkbara. Vi kommer fortfarande att ha vargen som strikt skyddad i Bilaga 4 men får möjlighet till marginell jakt under dispens, och EU och Kommissionen, läs LCIE, har fortfarande full kontroll över Europas vargar.

Ett annat resultat av detta är att vi får en fortsatt men mindre ökning av vargstammen som vissa grupper i Sverige kan nöja sig med. Vad vi får är en förvaltning av en redan ohållbar situation. Årets vargföryngring uppemot 50 kullar ger upp till 200 vargvalpar i år. Räknar vi med en licensjakt på 45 djur, P28, skyddsjakt, trafikdöd och annat så hamnar vi på ca. 120 djur. Då ökar stammen med 80 djur.

Naturvårdsverket som bara lyder en herre, nämligen LCIE, har till fullo anammat detta upplägg.

Men miljöorganisationerna motsätter sig denna urvattning av Art-och Habitatdirektivets  Bilaga 4, strikt skyddad, och kommer med största sannorlighet att med alla tillbuds stående medel försöka obstruera all jakt med med hjälp av överklaganden till domstol.

Nu är då frågan? Pest eller kolera? Eller ett tredje alternativ?

För att bringa ordning i förvaltningen av varg inom EU måste en nedklassning av vargens skyddsstatus från Bilaga 4 till Bilaga 5 kunna ske per automatik när vargpopulationen uppnått GYBS i respektive land. Med vargen klassad till Bilaga 5, skyddad, ger det respektive medlemsland rätten att själv utforma sin vargförvaltning lämplig för det egna landet. Dessutom kan inte jakten bli föremål för överklaganden.

Denna ändring i Art- och Habitatdirektivet är den viktigaste och mest brådskande åtgärd som ni våra politiker har att arbeta med. Kommer inte en sådan ändring tillstånd inom en snar framtid riskerar vargförvaltningen i Sverige och andra EU-länder att urarta i en sk. ”lokal” förvaltning utom all myndighetskontroll

Ändringen i Art- och Habitatdirektivet är också brådskande med tanke på det av Naturvårdsverkets pågående projekt: http://www.clawsandlaws.eu/

som syftar till att ändra förutsättningarna för bestämmande av GYBS och göra detta underställt EU och EU:s lagstiftning. Sker detta tappar vi allt inflytande vi har kvar över vår rovdjursförvaltning.

Gunnar Jakobsson

.

Annonser

65- årig jägare och pensionär som söker hitta något vettigt svar på den rovdjurscirkus som råder i Sverige från beslutsfattare till miljöaktivister.

Publicerat i Uncategorized
7 comments on “ÖPPET BREV TILL VÅRA POLITIKER OM LÄGET I VARGFÖRVALTNINGEN
 1. […] ÖPPET BREV TILL VÅRA POLITIKER OM LÄGET I VARGFÖRVALTNINGEN. […]

  • gjakobsson2013 skriver:

   Grejen är att Bernkonventionen har rödlistat vargen och sedan har EU raticifierat detta och då gäller rödlistningen också i Art-och habitatdirektivet

   • Åke S skriver:

    Tack GJ för hänvisning till aktuell beslutsordning! Dessa decennier av oöverskådliga konferenser, protokoll och dokument i manglingar, som färdigmanglade enbart har kvar Rovdjurens bevarande.

    Oavsett vilket beslut man hänvisar till så är beslutet baserat på Konventionen om biologisk mångfald, Art-och habitatdirektiv och skall genomföras i enlighet med de villkor och syften som stipuleras där vid skyddande och för ”rehabilitering” av hotade arter.

    Syfte och villkor glöms eller göms av en särintressekår som omformulerat syftet till att återinföra de stora rovdjuren men utan att beakta helhetssyn, hänsyn till andra skyddade arter och biotoper eller mänskliga aktiviteter.

    Det borde ha förutsetts i prövning av rödlistning och ännu mer i tillämpningen av den.

    Den brist i helhetssyn och hänsyn som är genomgående i tillämpningen av beslutet framgår klart i dokumentet http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf .
    Dokumentet ”Åtgärder för de stora rovdjuren” verkar enbart vara inriktade på att eliminera invändningar genom olika påverkansprocesser. Inte någon form av omprövning av Rewilding- målen baserat på påbjuden helhetssyn eller hänsyn verkar beaktas. –vad jag i en hastig genomläsning kunnat se.

    Smalsyn, hänsynslöshet mot andra arter, biotoper och medborgare verkar leda till fördrivning av de småbrukare som hittills upprätthållit den biologiska mångfalden i det naturnära odlingslandskapet. Där de flesta och de mest hotade arterna finns. Det liknar ett systematiskt undanträngande av verklig biologisk mångfaldsbiotop och dess vårdare genom övertagande av deras unika natur för att skapa (konstgjorda) vildmarksreservat.

    Är det inte en underminering av demokrati, rättfärdighet och medborgarhänsyn?

    Det var väl inte en förödelse av det artrika odlingslandskapet och dess upprätthållare som sanktionerades genom Bernkonventionens rödlistning av vargen? Det vore ett brott mot direktiven.

    PS
    Istället för att förledas till att bara diskutera jakt på skyddad art, borde man ifrågasätta varför man inte uppfyller CBD’s men även Art- och habitatdirektivets Syfte och Villkor om hänsyn på flera områden i tillämpningen av direktivet. Felaktig tillämpning används alltför ofta till att skriva om lagar – ofta till ännu diffusare och godtyckligare tillämpningar.
    DS

 2. Åke S skriver:

  Rättslöshet genom processer?
  Processer som födkrok.

  Hela resonemanget bygger på att vargen är Rödlistad.
  Det som borde prövas är om rödlistningen har skett i enlighet med direktiven!

  Svaret är klart nej – om man studerar direktivens ändamål, portalpargrafer om påbjuden heltetssyn och hänsynsklausuler mot andra intressen – i både Konventionen om Biologisk mångfald och Art- och habitatdirektivet.
  Det finns inget stöd för att påtvinga ett artskydd för en art som går ut över andra mera hotade arter.

  Det verkar inte finnas någon ambition att följa lagar och förordningar när de inte passar tjänstemän, politiker och forskarintressen. Lagboken som ”á la carte” meny?
  Istället för att tillämpa befintliga lagar korrekt verkar man agera för ändrade lagar och när de ändrats blir godtyckligheten ofta ännu större.

  Vilka drivkrafter är det som förhindrar konsekvensanalys och samhällsansvar.
  Härska genom söndring? Den enes död den andres bröd? Kris == Möjlighet?

 3. Mia Kejon skriver:

  Detta är ju skrivet 150531 är det ”öppna brevet” bara en blogg? Är det publicerat i någon dagspress eller skickat till någon politiker? Finns det något svar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: