Monthly Archives: februari 2015

LISTA PÅ LÄNDER MED UNDANTAG I ARTIKEL 22, ANNEX 2 I BERNKONVENTIONEN

country List of declarations and exceptions made with respect to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Bulgaria “In pursuance of paragraph 1 of Article 22 of the Convention on the Conservation of European Wildlife and

Publicerat i Uncategorized

PROBLEMET MED DEN RÖDLISTADE VARGEN

Problemet med rovdjuren och i synnerhet varg börjar med IUCN:s globala rödlistningar och Bernkonventionens tillkomst i slutet av 70-talet. Vargen rödlistades som strikt skyddad i Bernkonventionen inom hela Västeuropa. Varje land som anslöt sig till Bernkonventionen kunde vid raticifieringen meddela

Publicerat i Uncategorized